Soon there will be a new website!

Privacy statement

Contactgegevens:
A.R.B. Automaten B.V.
Schuttevaerweg 9a
3044 BA Rotterdam 
T +31 (0)10 422 04 89

R. Brouwer is de Functionaris Gegevensbescherming van ARB Automaten B.V. en is te bereiken via info@roulettemachines.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

ARB Automaten B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website
  • Internetbrowser en apparaat type


Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@roulettemachines.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken persoonsgegevens op grond van onderstaande doelen. Wij doen dit niet zonder toestemming.

  • Verzenden van onze nieuwsbrief
  • Telefonisch of e-mail contact
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten
  • Mogelijkheid bieden een account aan te maken
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren

 

Geautomatiseerde besluitvorming

ARB Automaten B.V. neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ARB Automaten B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

ARB Automaten B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

  • Voor- en achternaam (12 maanden)
  • Adresgegevens (12 maanden)
  • Telefoonnummer (12 maanden)
  • Mailadressen (12 maanden)

 

Delen van persoonsgegevens met derden

ARB Automaten B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

ARB Automaten B.V. gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. ARB Automaten B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we onze website kunnen blijven verbeteren. Wij gebruiken deze niet voor advertenties. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

ARB Automaten B.V. maakt gebruik van Google Analytics en de bijbehorende Google Analytics-cookies. Hiermee kunnen wij het gedrag van bezoekers op onze website in kaart brengen en op basis van deze gegevens de website bijsturen om een zo gebruiksvriendelijk mogelijke ervaring te kunnen bieden. Bij het bezoek aan onze website zullen deze cookies opgeslagen worden in uw webbrowser.

Om veilig gebruik te mogen maken van deze dienst hebben we een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Om uw privacy te waarborgen hebben we het laatste octet van uw IP-adres gemaskeerd, zodat u in geen enkel geval traceerbaar bent bij het bezoeken van onze website. We hebben de optie ‘gegevens delen’ in Google Analytics uitgevinkt en maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ARB Automaten B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@roulettemachines.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. ARB Automaten B.V. wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kunt u doen via de website van de autoriteit persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

ARB Automaten B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@roulettemachines.nl.

  • Onze computers, laptops en mobiele telefoons zijn beveiligd met een wachtwoord.
  • Onze mailinglijst is beveiligd middels een wachtwoord en twee- stappen verificatie.
  • De website is beveiligd met een SSL certificaat, waardoor gegevens worden verstuurd en ontvangen middels een beveiligde verbinding.